In deze video vertel ik over hoe inzicht in de werking van de menselijke ervaring zoals omschreven door de Drie Principes, mij een andere kijk heeft gegeven op het onderwerp ‘eetstoornis’. Door deze andere kijk ontstond er een soort van ruimte waardoor de eetstoornis uiteindelijk ‘verdween’. De video is opgenomen door Sonja Hofstee tijdens een wandeling waarin ik werd geïnterviewd door haar.