Opgeruimd staat netjes?

Opgeruimd staat netjes?

Tijdens een gesprek met een aantal lieve dames kwam het onderwerp ‘opruimen’ ter sprake. Een van de dames worstelde hier al een aantal jaren mee. In de jaren dat ze nog buitenshuis werkte was haar huis meer opgeruimd dan nu ze vanuit huis werkte. Vooral...