Onverbloemd helder

Onverbloemd helder

Naarmate je wat langer in de richting van de Drie Principes kijkt, kan het zo maar gebeuren dat je jezelf betrapt op een soort van cirkelredenatie. Je kunt steeds helderder zien hoe jij en iedereen om je heen, in alle onschuld, zijn eigen wereld creëert via het denken...