Onverbloemd helder

Onverbloemd helder

Naarmate je wat langer in de richting van de Drie Principes kijkt, kan het zo maar gebeuren dat je jezelf betrapt op een soort van cirkelredenatie. Je kunt steeds helderder zien hoe jij en iedereen om je heen, in alle onschuld, zijn eigen wereld creëert via het denken...

Het lege kopje is (punt)

Recentelijk las ik de volgende vergelijking/metafoor: Stel je hebt een kop koffie in je hand en iemand loopt tegen je aan waardoor de koffie gemorst wordt over je kleding en de vloer. Iemand anders loopt langs en vraagt waarom je koffie hebt gemorst. Het lijkt heel...