Soms ontbreekt de zin

Zinloos

Soms krijg je zin

Zinvol

Soms ontneemt iets je de zin

Tegenzin

Soms geeft iets je zin

Zingevend

Soms voel je zin

Zintuig

Soms raad je de zin

Zinspelen

Soms kom je gewoon bij zinnen

Zinrijk

Som verzin je de zin

Verzintuig

Zin in het leven?

of zint het leven je niet?

welke zin je ook gebruikt

of zoekt

onzin

DIT is

DE zin