Gisteren had ik een gesprekje met één van mijn kinderen over de voorspellingen die in de media gedaan worden met betrekking tot de consequenties van de nieuwe maatregelen. Terwijl ik luisterde naar het verhaal over alle voorspellingen inclusief analyses en invullingen, kwam er bij mij het volgende verhaal naar boven:

In een dorpje op het Chinese platteland, leefde een boer met zijn zoon. Naast hun hut en het land was hun enige bezit van enige waarde het paard. Zo konden ze het land bewerken en in alle bescheidenheid rondkomen. Op een dag brak het paard door de omheining en rende weg. Die avond kwamen de dorpelingen bij de Chinese boer op bezoek om hun medelijden te betuigen. “Wat vreselijk!” zeiden ze: “Hoe moet het nu met het land? Je paard verloren, wat een ongeluk!” Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat het paard is weggelopen.” De dag daarna gingen de boer en zijn zoon weer aan het werk op het land en voor enige tijd maakten ze er het beste van. Tot op een dag het paard weer kwam aangelopen. En in zijn kielzog nam hij een kudde van tien wilde paarden mee! Die avond kwamen de dorpelingen weer bijeen om hun gelukswensen te geven: “Wat een geluk! Wat geweldig! Je bezit zo maar vertienvoudigd!” Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn paard weer terug is en dat er tien andere paarden bij zijn.”De volgende dag wilde de zoon proberen of hij de paarden kon temmen en klom op de rug van een wild paard. Deze was hier echter niet van gediend en bokte net zolang totdat de zoon met een flinke smak op de grond belandde en beide benen brak. Die avond stonden de dorpelingen weer op de stoep: “Wat vreselijk! Je zoon! Beide benen gebroken! Nu kan hij niet helpen op het land! Wat een ongeluk! Hoe moet dat nu?” Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn zoon zijn beide benen gebroken heeft.” De volgende dag kwam er bericht dat er een oorlog was uitgebroken en dat alle jongemannen die daartoe in staat waren zich onmiddellijk moesten melden om een leger te vormen. En de boer glimlachte rustig en dacht ….’

Dit verhaal uit de Chinese traditie herinnert ons er aan dat we vaak veel te snel betekenis geven aan een gebeurtenis en dat we misschien beter in het moment kunnen blijven.

Uiteindelijk geldt dat NIEMAND WEET wat morgen brengt en zelfs niet wat het volgende moment brengt. Het enige wat er is, is DIT.

Zou je wel wat meer in het moment willen leven? En voel je tussen de regels door dat dat jou het leven als moeitelozer zou kunnen doen ervaren? Inzicht vanuit de 3 Principes, zoals beschreven door Sydney Banks, kan hier enorm behulpzaam bij zijn. Laat dat nu net mijn specialiteit zijn 😉

Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek. Ik kijk er naar uit jou te ont-moeten in het moment.